İŞVERENLER İN DİKKATİNE ;

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda ölümlü ve hasarlı iş kazalarının artması ve kamuoyunda özellikle işverenlerin hapis cezasına varan cezalar aldığını duymuşsunuzdur. Dolayısıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2012 de çıkarılan İş Güvenliği Kanunu ve Risk Değerlendirme Yönetmelikleri çerçevesinde işletmeler 1 kişi dahi çalıştırsa Risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanına Risk Analizi yaptırmak zorundadır. Dayanak –Yeni İSG Kanunu Maddeleri–dir.Bu konuda, kurumsal danışmanlık hizmeti veren Büyük ve Kobi işletmeye Danışmanlık, uzmanlık, denetçilik, analistlik yapan bir firmayız. Firmamızda iş güvenliği ve çevre görevlisi mühendislerimiz çalışmaktadır. Güvenilir bir desteğe hemen ihtiyaç duyuyorsanız bizi arayın.

 

NEDEN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPTIRMALIYIZ ?

Yeni yıldan itibaren bütün işyerleri için risk değerlendirmesi yapma şartı getirildi. Bu kapsamda, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bunların riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi gerekiyor. İşte bütün bu risklerin derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalara risk değerlendirmesi diyoruz. Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işveren hakkında 3 bin lira para cezası uygulanacak. Eğer takip eden aylarda da bu yapılmazsa, her bir ay için 4 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak. Cezaların tahakkuku 2013 Ocak ayı itibariyle başlayacak.

 

İŞ GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ NASIL YAPILIR?

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların durumunu da kapsayacak şekilde sağlık ve güvenlik yönünden Risk Değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür. Aynı şekilde toplu yaşam alanları apartmanlar risk analizi yapmalıdır. aynı şekilde avm (alışveriş merkezi) risk analizi çalışmaları örneği vardır. Sanayi olmamasına rağmen apartmanlarda risk analizi, alışveriş merkezlerinde risk analizi çalışması yapılmak zorundadır.İşveren risk analizi sonucuna göre alınması gereken koruyucu önlemlere ve kullanılması gereken koruyucu ekipmana karar verir. 

 

RİSK ANALİZİ NEDİR?

Risk analizi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir.İşyerlerinde çalışma şartlarından veya işin yürütülmesi esnasındaki koşullardan kaynaklanan çeşitli riskler bulunmakta, bu riskler sebebiyle çeşitli sıklık ve büyüklükte iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmektedir.Risk analizive risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı alınacak tüm güvenlik tedbirlerini, yasal mevzuat gereği İşletmelerde uygulanması gereken Sağlık ve Güvenlik Şartlarını ve bu şartların iyileştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Aşan danışmanlık risk değerlendirme programlarında İş Güvenliği risk analizi çalışmaları bu kapsamda ele almakta ve işletmelerde belirlenen risklerin bertaraf edilmesi için uygun çözüm metotları sunmaktadır.İşyerlerinde mevcut veya dış kaynaklı tehlikelerin, işçilere, işverene ve üretim sürecine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla; belirlenen riskleri sayısal olarak değerlendirmek ve belirlenen riskin tehlike ve oluşum koşullarını göz önüne alarak bu risklerin bertaraf veya minimize edilmesini sağlamak amacıyla yapılan, çeşitli gözlem ve ölçümlere dayalı bir çalışma ortaya konulması gerekmektedir. Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak işyerlerinde risklerin tahammül edilebilir seviyeye indirilmesine çalışılır.Risk değerlendirmesi, sürekli bir biçimde izlenmesi gereken, tüm işletme personelinin aktif katkı vermesi gerekli olan bir çalışma olup,bu aktif katkı sayesinde işletmenin tamamında bulunan risklere karşı gerekli risk önleme ve azaltma çalışmaları sağlıklı biçimde yapılabilmektedir

 

RİSK ANALİZİ YÖNTEMLERİ NELERDİR ?

Risk Analizi Yöntemleri

Zorunlu Risk analizi çalışmaları yapılırken, İş Güvenliği uzmanları sektöre daha uygun çeşitli yöntemler uygulayabilirler.

Risk analizi yapılırken en çok tercih edilen risk analizi yöntemi “5×5 Matrisi”dir.

Risk analizi yöntemleri aşağıdaki gibidir.

* Başlangıç Tehlike analizi -PHA

* İş Güvenliği analizi – JSA

* Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi

* Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi

* Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi – HAZOP

* Güvenlik Denetimi

* Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA

* Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi – FMEA/FMECA

* Olay Ağacı Analizi – ETA

* Neden – Sonuç Analizi

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

DEVAMINI OKUYUNUZ !!!